Město Mělník

Město Mělník

Úřad práce

Úřad práce ČR

Prevence kriminality

Prevence kriminality

MP Mělník

Městská policie Mělník

Sociální oblast

Sociální oblast

Policie ČR

Policie České Republiky

PMS

Probační a mediační služba

 

uvod-img1Vítejte na stránkách BEZPEČNÝ MĚLNÍK!

Co je projekt bezpečné město?

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

 

Více