Město Mělník

Město Mělník

Úřad práce

Úřad práce ČR

Prevence kriminality

Prevence kriminality

MP Mělník

Městská policie Mělník

Sociální oblast

Sociální oblast

I.C.E. Karta

Seniorská obálka

Policie ČR

Policie České Republiky

PMS

Probační a mediační služba

 

 

uvod-img1Vítejte na stránkách BEZPEČNÝ MĚLNÍK!

Co je projekt bezpečné město?

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

 

Více