Bezpečnost města

Co je projekt bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec“, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. V roce 2016 se do tohoto projektu zapojilo i město Mělník. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

BEZPEČNÝ MĚLNÍK

O bezpečnost ve městě se starají městští strážníci a policisté Policie ČR. Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy. Město společně s Policií ČR na svých webových stránkách prezentuje společný projekt „Bezpečné město Mělník“ na kterém budou prezentovány některé případy trestné činnosti, přehledné mapy míst, kde bylo spácháno nejvíce trestných činů, dopravních nehod, kde bude probíhat měření rychlosti apod.

Od roku 2016 slouží tento web občanům. Našim cílem bylo vytvořit společný prostor, kde by byla soustředěna veškerá činnost směřující k bezpečí ve městě, kterou vnímám jako základ spokojeného a ničím nerušeného života všech obyvatel i návštěvníků našeho města. Věřím, že budete tyto stránky pravidelně navštěvovat a získané informace využívat v každodenním životě, představil projekt starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš.