Bezpečný Středočeský kraj

Nově byly spuštěny webové stránky Bezpečný Středočeský kraj.
http://bezpecnystredoceskykraj.cz/

AKTUALIZACE:
7.12.2021

Středočeské policii ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje se podařilo posunout projekt Bezpečný Středočeský kraj i do platformy sociálních sítí, a to na Facebook.

odkaz:

https://www.facebook.com/Bezpe%C4%8Dn%C3%BD-St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD-kraj-101291515726020