Bezpečný Středočeský kraj

Nově byly spuštěny webové stránky Bezpečný Středočeský kraj.

http://bezpecnystredoceskykraj.cz/