ICE KARTA

Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné
– I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka

I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

Funguje na principu I. C. E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená „pro případ naléhavé pomoci“ nebo „v případě nouze“. Od října 2019 začne pomáhat i v Mělníce a okolních obcích.

 

Co I.C.E. KARTA – Seniorská obálka je a jak může pomoci?

Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. KARTA – Seniorská obálka, která se jistě stane pomocníkem i pro rodiny osob v krizové situaci, jejich blízké nebo pro pracovníky sociálních služeb.

 

Jak I.C.E. KARTA – Seniorskou obálku vyplnit?

Vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost každého seniora nebo jeho blízké osoby. Je důležité, aby byly informace co nejaktuálnější a napsané čitelně tiskacím písmem. Při vyplňování se postupuje podle návodu, který byl vytvořen „v barvách semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli každého, zda tyto údaje chce poskytnout. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře.

 

Kam se I.C.E. KARTA – Seniorská obálka umisťuje?

Tiskopis se po vyplnění složí na třetiny do tvaru podlouhlé obálky, aby byl na přední straně vidět červený nápis I.C.E. KARTA a pro bezpečné uchování je dobré použít průhledný plastový obal. Pro umístění v domácnosti doporučují složky integrovaného záchranného systému POUZE dvě místa – buď dveře lednice pomocí magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř, kam lze k připevnění použít klip nebo oboustranně lepicí pásku.

 

Jak obálku získat?

Jeden tiskopis najdete zde, v Mělnické radnici. Další jsou ke stažení na webových stránkách města Mělníka www.melnik.cz. Případně se můžete také obrátit na Městský úřad Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na paní Danu Poustkovou 731 751 526 nebo Lenku Bruthansovou 315 635 434.

 

Přejeme Vám, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale abyste díky ní byli lépe připraveni.

Stáhněte si: