Kontakty

Policie České republiky:

Policie České republiky
Územní odbor Mělník
Bezručova 2796
276 01 Mělník
tel.: 974 876 111
e-mail: me.podatelna@pcr.cz

Policie České republiky
Obvodní oddělení Mělník
Bezručova 2796,
276 01 Mělník
tel.: 974 876 700
mob. tel.: 602 263 891
fax: 974 870 611
e-mail: me.oo.melnik@pcr.cz

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Markéta Johnová – preventista
tel: 974 876 207
mob. 607 405 100
e-mail: marketa.johnova@pcr.cz
prap. Martina Hamplová - preventista
tel: 974 876 208
mob. 702 208 644
e-mail: martina.hamplova@pcr.cz
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Policie České republiky
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník
tel.: 974 876 250
e-mail: me.di@pcr.cz

Policie České republiky
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Bezručova 2796
276 01 Mělník
tel.: 974 876 300 - 305
e-mail: krps.oszbm.me@pcr.cz

Úřední hodiny:
Pondělí       08:00 - 17:00
Středa         08:00 - 17:00

 

Městská policie Mělník:

Služebna :

Husova 32

27601 Mělník

tel.: 315635129

315622322

email: mestskapolicie@melnik.cz

 

Ředitel Městské policie Mělník:

kpt.Ladislav Hošmánek

tel.: 315635184

email: l.hosmanek@melnik.cz

 

Dopravně-preventivní skupina Městské policie Mělník:

Vedoucí skupiny:

kpt.Petr Limprecht

tel.: 315635185

email: p.limprecht@melnik.cz

 

preventivní skupina:

tel.: 315635156

email: prevence.mpmelnik@seznam.cz